Tilbage til Nyheder

Venture Kapital

2/6/2023
8
min læsetid
Venture Kapital

Venture Kapital - Hjælp til at skaffe adgang til kapital

Venture kapital dækker over tidligere og relativt risikofyldte kapitaltilførsler med potentielt store afkast på investeringerne. Venture kapital investeres oftest i innovative virksomheder med et stort vækstpotentiale og anvendes som et værktøj til at sikre den likviditet som selskaberne skal bruge for at kunne realisere deres vækstplaner, hvad end de vedrører produktudvikling, markedsføring af et nyt produkt eller noget helt tredje.

Hvad er venture kapital?

Venture kapital er kortvarige investeringer, idet venturekapitalselskabet allerede på investeringstidspunktet forbereder sig på et exit (salg af nyerhvervede kapitalandele). For venturekapitalselskabet kunne det fx være naturligt at foretage et exit efter en børsnotering af målselskabet.

Traditionelle ventureinvesteringer strækker sig normalt over en periode på mellem 2-10 år. Ved ventureinvesteringer er der tale om tilførsel af aktiekapital, hvilket har den åbenlyse fordel, at selskabet ikke optager gæld ved kapitaltilførslen i modsætning til fremmedkapital som fx lånekapital.

Hvem foretager ventureinvesteringer?

Ventureinvesteringer foretages oftest af venturefonde eller business angels med et formål om at erhverve sig kapitalandele i målselskabet, som på et senere tidspunkt kan omsættes til en højere værdiansættelse.

Efter investeringen deltager venturefonde og business angels som regel i ledelsesarbejdet i målselskabet, og således giver en ventureinvestering målselskabet adgang til både kapital og ekspertise – eksempelvis i form af branchekendskab eller anden knowhow. 

For at beskytte deres investeringer bedst muligt, vil venturefonde og business angels forsøge at betinge investeringen af særlige rettigheder i målselskabet, som de finder nødvendige og hensigtsmæssige. Derfor kan det for mange ejerledere være en svær beslutning at invitere nye investorer ind i selskabet, idet man som eksisterende ejer oftest må afgive en række ikke-uvæsentlige beføjelser i selskabet. Det er derfor væsentligt at gøre sig nogle overvejelser, inden man tager en ny investor ind – det er vigtigt, at man får den ”rigtige” partner ind. Derfor kan det være en god ide at engagere en professionel rådgiver, der kan bruges som sparringspartner og hjælpe dig med at forhandle de optimale betingelser på plads, så du med ro i maven kan fokusere på selskabets fremadrettede vækstrejse.

Processen ved ventureinvesteringer

På mange måder minder processen ved ventureinvesteringer meget om almindelig erhvervelse af kapitalandele, hvor de involverede parter indgår kontraktuelle aftaler. På baggrund af underskrevne fortrolighedserklæringer sendes salgsmaterialet til potentielle investorer, som foretager due diligence på selskabet. I salgsmaterialet indgår information omkring selskabets regnskaber, markedet samt selskabets markedspotentiale, konkurrencesituationen, produktbeskrivelser, beskrivelser af organisationen mv. Herefter kan der udarbejdes hensigtserklæringer, som danner rammen om forhandlingerne vedrørende de endelige betingelser for investeringsaftalen. 

For at sikre optimale betingelser for dig som virksomhedsejer, er det altid en god ide at rådføre sig med professionelle rådgivere, der har den rette ekspertise og erfaring til at kunne assistere dig i forbindelse med tilførsel af venture kapital.