Tilbage til Nyheder

Værdiansættelse af virksomhed

4/7/2023
8
min læsetid
Værdiansættelse af virksomhed

Værdiansættelse af virksomhed

En værdiansættelse af en virksomhed, er et udtryk for at estimere værdien af et selskab. Der er forskellige værdiansættelsesmetoder, som hver især har både fordele og ulemper. Det er ikke nogen simpel øvelse at lave en værdiansættelse, da værdien af en virksomhed oftest påvirkes af mange forskellige faktorer. Ikke desto mindre vil det i mange situationer være en kritisk kommerciel overvejelse at kende værdien af sin virksomhed og dens aktiver. Forskellige formål med en værdiansættelse kan fx være:

 • Køb og salg af virksomheder eller kapitalandele.
 • Værdiansættelse af potentielle synergieffekter ved opkøb af virksomhed.
 • Omstrukturering af din virksomhed.
 • Involvering i en tvist eller retssag.
 • Gennemgang af den overordnede forretningsplan for din virksomhed, herunder evaluering af nye markedsmuligheder eller andre strategiske formål.

Hvad skaber værdi i din virksomhed?

Der er flere forskellige faktorer, som er medvirkende til at skabe værdi i din virksomhed, men i sidste ende er det indtjeningsevnen som en potentiel køber er villig til at betale for. Andre faktorer, der påvirker værdien i din virksomhed kunne bl.a. være:

 • Forventninger til virksomhedens fremtidige vækst.
 • Særlige rettigheder, varemærker, patenter, licensaftaler etc.
 • Kunde- og leverandørforhold.
 • Stabilitet i virksomhedens indtjeningsgrundlag.
 • Markedssituationen – herunder risici og muligheder i markedet.
 • Ledelses- og kompetenceforhold i virksomheden.
 • Afhængighed af eksisterende ejere.
 • Virksomhedens omdømme (goodwill).
 • Det generelle renteniveau.

Hvordan værdiansætter man en virksomhed?

De mest anvendte metoder til at fastsætte værdien af en virksomhed, kan inddeles i to grupper - relative og fundamentale værdiansættelsesmetoder. Uanset hvilken værdiansættelsesmetode man bruger, er der i sidste ende kun en rigtig pris, og det er den handelspris, som en sælger og en køber, kan blive enige om at handle til. Der er fordele og ulemper forbundet med begge typer af værdiansættelsesmetoder, hvorfor det altid, hvis muligt, er en god ide at gøre brug af forskellige metoder for at kunne krydstjekke resultaterne og dermed skabe et mere fyldestgørende billede af virksomhedens værdi.

Relative værdiansættelsesmetoder

Relative værdiansættelsesmetoder tager udgangspunkt i en virksomheds værdi sammenlignet med værdien af konkurrenter eller andre sammenlignelige virksomheder i industrien. En virksomheds værdi kan estimeres ved at kigge på handelsmultipler baseret på børsnoterede selskaber eller transaktionsmultipler baseret på tidligere transaktioner. Fælles for de to er, at man bruger multipelanalyse til at udregne et gennemsnit for peergruppen, som kan anvendes på virksomhedens finansielle metrikker. Typisk kigger man på multipler for omsætning, EBITDA og/eller EBIT, afhængigt af hvad der giver bedst mening for den pågældende virksomhed og dens industri.

Fundamentale værdiansættelsesmetoder

Fundamentale værdiansættelsesmetoder anvender tilbagediskonterede pengestrømme til at bestemme værdien af en virksomhed og forsøger at finde frem til virksomhedens indre værdi. En virksomheds værdi kan estimeres ved at beregne nutidsværdien af fremtidige pengestrømme ved at bruge den interne rente. I modsætning til relative værdiansættelsesmetoder, tager fundamentale værdiansættelsesmetoder ikke udgangspunkt i en virksomheds værdi baseret på, hvad dens konkurrenter er værd. I stedet tager fundamentale værdiansættelsesmetoder kun højde for virksomhedens fundamentale metrikker såsom udbytte, pengestrømme og vækstrater.

Overvejer du at sælge eller foretage generationsskifte i din virksomhed?

Hvis man som ejerleder går med overvejelser om at sælge sin virksomhed eller foretage et generationsskifte inden for en overskuelig fremtid, er det væsentligt at kende værdien af sin virksomhed. For mange ejerledere kan det være svært at sætte kroner og øre på deres livsværk, hvilket er meget naturligt, da man som ejerleder har investeret uanede mængder af både følelser, tid og energi i virksomheden, hvilket er svære størrelser at kvantificere. Ikke desto mindre skal værdien af virksomheden fastsættes før eller siden. Jo tidligere man kommer i gang, jo større er chancen for en succesfuld proces. For at gøre processen mere overskuelig, er det derfor altid en god ide at involvere specialiserede rådgivere, der kan hjælpe dig med at beregne og kommunikere værdien af din virksomhed.

Sådan kan vi hjælpe med værdiansættelse af din virksomhed

I Grant Thornton Corporate Finance har vi en erfaren og dynamisk tilgang til værdiansættelser. Vi kan hjælpe dig, uanset om du er en startup, en SMV, en stor virksomhed, en fond eller et børsnoteret selskab. Vi kan ligeledes hjælpe dig med dine værdiansættelsesbehov, herunder aktier, virksomheder, immaterielle aktiver, projekter eller komplekse finansielle instrumenter.

Vi erkender, at du har brug for rådgivere med ekspertise inden for din branche. Vores team er struktureret således, at du har adgang til de rigtige interne eksperter, når du måtte have behov for dem og vi samarbejder med over 700 værdiansættelseseksperter på tværs af mere end 60 lande gennem Grant Thorntons globale netværk.

Ønsker du at få udarbejdet en værdiansættelse af din virksomhed eller blot en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt, så er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.